Barion Pixel

Csillagtündér érzelmi intelligencia fejlesztő mesésjáték program

Csillagtündér érzelmi intelligencia fejlesztő mesésjáték program

Csillagtündér érzelmi intelligencia fejlesztő mesésjáték program

Csillagtündér érzelmi intelligencia fejlesztő mesésjáték program

Javaslom, minden e sorokat olvasónak, tartson velem most egy kis önvizsgálatot! Ennek keretében tegyük fel a kérdést.

  • Mi a szerepe az érzelmeinknek saját életünkben?
  • Gyermekként tapasztaltuk érzelmi intelligenciánk tudatos fejlesztését?
  • Tanították ezt nekünk?
  • Láttunk rá követendő jó példát?

Nehéz és lehetetlen is erre mindenkire vonatkozó egyértelmű választ adni. Remélhetően sokan igenlő választ adnának. De személyes több évtizedes pedagógusi tapasztalatom, megfigyelésem összegzéseként – akár az óvodás korosztály, akár az ő szüleik tekintetében – inkább nemleges választ fogalmazok meg családi szinten.

Az emberek többsége az érzelmek elfojtásának mintáit látják, követik, és ezt adják át mintaként a családjukban. Az emberek többségének az érzelmek felismerése, az ezekről való kommunikáció nehézséget okoz a mindennapokban, ami aztán következményként a lelki egészségüket is nagyban károsítja.

Ezt a hiányosságot észlelve, a szükségszerűségét és megalapozottságát felismerve került kidolgozásra Pintér Krisztina által  A „Csillagtündér módszer” elsősorban a szülők segítő támogatásaként, de az óvodapedagógusok munkáját is nagyban segítve.

Pedagógiai innováció

Ez egy olyan innováció, olyan napi gyakorlatban kifejlesztett és kiforrott módszer, ami egy kedves kollégám, Krisztina belső indíttatásaként vert gyökeret, majd óvodánk falai közt szökkent szárba, és mi, mint kollégái mindenben támogattuk, támogatjuk, hogy a kidolgozott módszere minél szélesebb körben szárnyra is kaphasson.

Mivel én, személy szerint hiszek a Csillagtündér eszköz és módszercsomag használatával elérhető pozitív eredményben, jó szívvel ajánlom minden óvodapedagógus és szülő számára. Most még sem én szeretném a rövid időn belül tapasztalható pozitívumokat megfogalmazni egy óvodai csoport életében, hanem néhány, a módszert használat közben látó fiatal kolléga reflexiójából kiragadott gondolattal teszem ezt meg.

  • „…a csoportban hihetetlenül derűs, nyugodt légkör uralkodott.”
  • „…feltűnt, hogy a gyermekek milyen kifejezően és kedvesen beszélgettek egymással szabad játékuk során.”
  • „… meglepett, ahogyan a gyerekek megbeszélték a konfliktusaikat. Elmondták egymásnak, hogy mit éreznek közben, ki tudták fejezni az érzelmeiket.”
  • „… a módszer hatása a szókincsükben is megmutatkozik, … hogy ismerik a hat alapérzelem szinonimáit.”
  • „…hihetetlen, hogy ennek a módszernek köszönhetően milyen szépen beszélnek egymással a gyerekek, valamint milyen választékosan képesek megfogalmazni a gondolataikat, kéréseiket.”

Egy új, innovatív módszer megismerése, adaptálása, annak napi munkában való alkalmazása, nagy valószínűséggel minden pedagógusban más érzelmeket kelt, és általa más véleményt fogalmaz meg. De mit is? Ez csak akkor derül ki, ha a napi óvodapedagógusi munkájában kipróbál és tapasztalatot szerez egy olyan innovatív érzelmi nevelést megsegítő módszert, amelyről Krisztina és a Csillagtündér eszköz és módszercsomagot már alkalmazó minden kolléga tudja, hogy egy „biztosan működő recept”.

 

Lelovicsné Tüske Anita

Mesterpedagógus

Meséskert Tagóvoda